יום שלישי, 31 בדצמבר 2013

ניקיון בררני


קרה לכם פעם שרציתם למחוק משתנים רבים מה-workspace, אך לא את כל אלה
שבו ? למשל, נניח שב-
workspace שלנו יש משתנים ששמותיהם הינם שמות האותיות ב-ABC, ואנו מעוניינים לשמור רק את משתנה R.

אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות פקודת clear, תוך ציון שמות כל המשתנים שאתם מעוניינים למחוק:  clear A B C D…Q S T…Z

דרך אחרת הינה לסמן את כל המשתנים המיותרים ב-workspace, ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר, ולבחור ב-delete.

אבל...שתי הדרכים שצויינו למעלה מאוד מיגעות, במיוחד אם מספר המשתנים שאנו רוצים למחוק הוא רב, ומספר המשתנים שאנו רוצים לשמור הוא קטן. לכן, חשבתי ליידע אתכם על קיומה של פונקציית clearvars, שהינה חלק מ-MATLAB מזה כמה שנים טובות.

במקרה שתואר לעיל, השימוש בפונקציה על מנת להסיר את כל המשתנים למעט R ייעשה באופן הבא:

clearvars –except R

ואגב, אם ה-workspace שלכם נראה כמו זה:


 ואתם מעוניינים לשמור את כל המשתנים שמתחילים באות A, ניתן להשתמש בסינטקס:

clearvars -except A*

למידע נוסף על clearvars, כולל סינטקסים נוספים לשימוש בפונקציה – לחצו כאן.